Bijles

Op het MBO

Wanneer een MBO- leerling via een omweg (speciaal onderwijs of eerst werken) op het MBO terecht komt worden ze geconfronteerd met vakken die ze nog niet eerder gehad hebben. Dit werkt demotiverend en kan de leerling het idee geven dat het niveau te hoog gegrepen is. Dat hoeft echter niet het geval te zijn.

Met wat extra aandacht en oefening komt het helemaal goed, en kan de leerling het MBO met goed gevolg afronden.

Vooral de vakken rekenen, Nederlands en Engels zijn een probleem; door gebruik te maken van dezelfde methode als op de opleiding werken we stukje bij beetje de achterstand weg. Het vraagt uiteraard wel extra inzet van de leerling, omdat er extra geoefend moet worden.

Ook bij MBO leerlingen werken we individueel, in overleg plannen we hoe we het gaan aanpakken op een manier die het beste bij hen past.