Bijles

Op de basisschool

Gaat het op school niet helemaal goed met uw kind? Vallen de resultaten tegen, of gaat uw kind met tegenzin naar school?

Er kunnen veel redenen zijn waarom het soms niet goed gaat. uw kind heeft moeite met een bepaald onderdeel van de leerstof, is snel afgeleid of schuift lastige dingen voor zich uit. Of de favoriete juf/meester is ziek en er zijn veel wisselingen met invallers. Genoeg situaties waarbij de prestaties niet zijn zoals u verwacht of gehoopt had, of waarbij uw kind steeds meer tegen school op ziet.

In al deze situaties kan ik u helpen; door met uw kind bepaalde onderdelen extra te oefenen en uitleg te geven, in een rustige, prikkelarme omgeving. Of door te helpen met het plannen van het huiswerk en de spreekbeurt. Ondersteuning waardoor het zelfvertrouwen kan groeien en het plezier in leren weer terugkomt.

Na de intake maak ik een plan van aanpak; dit wordt met u besproken en vervolgens stap voor stap uitgevoerd. Een programma op maat, gericht op wat uw kind nodig heeft en waarbij hij of zij alle aandacht krijgt!

Moeite met de woordenschat, zinsopbouw of juist met spelling? Ik bekijk nauwkeurig met welke onderdelen uw kind moeite heeft. Hiermee gaan we aan de slag, met gerichte oefeningen, extra uitleg en hulpmiddelen. En uiteraard in een rustige omgeving, waarbij de aandacht niet verdeeld hoeft te worden over een groep, maar uitsluitend op uw kind gericht is. Hoe lang de begeleiding nodig is hangt uiteraard samen met de ernst van de problemen en de leerachterstand, maar dit wordt altijd met u overlegd.
Aanvankelijk lezen, voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen, allemaal onderdelen die voor sommige kinderen lastig zijn. Bij de een gaat het leren lezen haast vanzelf, een ander heeft meer oefentijd nodig. Uw kind wil het misschien te vlot doen en gaat “raden” wat er staat; of wil het juist foutloos doen, waardoor het tempo erg laag ligt. In de bovenbouw wordt er vanuit gegaan dat leerlingen een tekst vlot en goed kunnen lezen en wordt er dus vooral geoefend met het leesbegrip. Maar als het technisch lezen zelf al moeite kost, zorgt dit natuurlijk voor grote problemen. Ik bekijk nauwkeurig wat voor uw kind lastig is en gebruik de aanpak die hierbij past. Hoe lang en hoe vaak de begeleiding zal zijn overleggen we uiteraard.
Uw kind heeft moeite met rekenen en uw uitleg en hulp lijken niet te werken? Moderne rekenmethodes zijn vaak zo anders dan die waarmee u het zelf vroeger heeft geleerd. Kinderen kunnen dan soms juist in de war raken, geïrriteerd en zelfs boos worden. Bij Bijles Doetinchem bekijk ik nauwkeurig welk soort fouten uw kind maakt, welke onderdelen problemen geven en wat er extra geoefend moet worden. Ik zorg ervoor dat de uitleg aansluit bij hoe het op school wordt aangeboden, maar wel met telkens dezelfde aanpak bij dezelfde soort som.
Er zijn verschillende rekenproblemen, die allemaal om een andere aanpak vragen. Soms moet er vooral met concrete materialen gewerkt worden, om het kind duidelijk te laten zien waar het om gaat. Een andere keer gaat het vooral om oefenen, automatiseren, dus het “uit het hoofd” leren van sommige sommen. Sommen die “verstopt zitten” in een verhaaltje zijn ook erg moeilijk voor veel kinderen. Ik ga uit van de dingen die al wel lukken en ga met uw kind werken aan de onderdelen die problemen geven. Steeds dezelfde strategie voor dezelfde soort som, een aanpak die bij uw kind past en daardoor vaak al snel tot resultaten leidt. En, het belangrijkst: uw kind ziet dat het beter gaat, krijgt meer vertrouwen in zichzelf en krijgt er meer plezier in. Natuurlijk kan het ook zijn dat de problemen ernstiger zijn; een kind met dyscalculie zal rekenen altijd lastig blijven vinden. Ook kinderen met dyslexie kunnen problemen met rekenen hebben, met name bij het automatiseren en redactiesommen Maar toch kan gerichte aandacht, structuur in de uitleg en oefeningen ook hierbij voor verbetering zorgen. En welke problemen er ook zijn, de behandeling gaat altijd in overleg met u.